Senaste i bloggen

Twitter | Facebook

torsdag 25 augusti

18:00 Bönemöte

lördag 27 augusti

18:00 Ordet, sång och bön

söndag 28 augusti

11:00 Emanuel Johansson predikar
18:00 Väckelsemöte

tisdag 30 augusti

Bibeldag
12:00 Tage Johansson
18:00 Hans Lindelöw

torsdag 1 september

18:00 Bönemöte

vardagar kl 12:00
Bön

Men ängeln sade till kvinnorna: "Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg.

Matteus 28:5-6