Yttre mission

Missionsbloggen

"Gå därför ut..."

Jesu ord på Oljeberget är lika aktuella idag som någon gång tidigare. Idag är frälsningens dag, och församlingen, Guds redskap på jorden, sitter inne med lösningen för människans problem. Så länge vi är kvar på jorden så har vi en uppgift. Men tiden är kort, och fälten vitnar till skörd.

Dominikanska republiken


Sedan 1980 har Maranataförsamlingen bedrivit missionsarbete i Dominikanska republiken. Det började med ett besök hos dominikanska syskon som tidigare hälsat på hos församlingen i Sverige.
De stora behoven, både socialt och andligt, blev en utmaning till att räcka ut en hjälpande hand. Församlingens föreståndare Arne Imsen besökte landet, såg, skildrade och kämpade för orättfärdighetens offer; fångar som suttit häktade utan rannsakan och dom i över tio år, fattigdomen, klassmotsättningarna, smutsen, religionen.
Maranata kom att bli baneret i kampen för mänskliga rättigheter i Dominikanska republiken”, uttryckte en av landets främsta journalister för många år sedan. Fortfarande är arbetet bland fängelsefångar, och för att ge dem en möjlighet till rättegång, en del i missionsuppdraget.

Strax väster om huvudstaden Santo Domingo ligger samhället Batey Palavé, där merparten av befolkningen är haitier. Där har församlingen Comunidad Maranata sitt missionscenter bland människor där behoven av sociala insatser är stora. Det handlar bland annat om kontinuerligt återkommande medicinsk mottagning, mycket fokus på samlingar och aktiviteter för stora och små barn och övrigt församlingsarbete med bibelstudier, bönemöten och väckelsemöten, samt hembesök med husförsamlingsmöten.

Utifrån människors gällande och konkret påkallade behov har Comunidad Maranata under åren i Palavé satsat på skilda arbetsgrenar: förskoleverksamhet, grundläggande undervisning av barn i åk 1-3, alfabetisering av unga och vuxna, frukostservering för 150 barn, broderikurser, engelskkurser etc. Även i Las Palmas de Herrera i huvudstaden finns församlingssyskon, och där barnmöten, evangelisation och bönesamlingar i olika hem uppskattas. Flera är också de familjer som genom missionen fått bättre bostäder genom de hus som under åren byggts åt främst barnfamiljer, men även äldre som bott mycket illa.

Människor behöver få kunskap om sitt sanna värde; få lära sig läsa, få sjukvård, få en rättvis behandling i fängelset, och framför allt – få kunskap om sitt sanna evighetsvärde; värdet av att Jesus Kristus betalat det dyrbara priset för att försona oss alla med Gud.
Var med och stöd församlingens missionsarbete genom att ge en gåva till arbetet.

Plusgirot: 44 10 05-6
Swish: 123 155 15 71
Iban: SE75 9500 0099 6026 0441 0056 
Ange ändamål i meddelandet.