Yttre mission

Yttre mission

Missionsbloggen

"Gå därför ut..."

Jesu ord på Oljeberget är lika aktuella idag som någon gång tidigare. Idag är frälsningens dag, och församlingen, Guds redskap på jorden, sitter inne med lösningen för människans problem. Så länge vi är kvar på jorden så har vi en uppgift. Men tiden är kort, och fälten vitnar till skörd.

Dominikanska republiken & Haiti

Sedan 1980 har Maranataförsamlingen i Stockholm missionsarbete i Dominikanska republiken. Det började med ett besök hos dominikanska syskon som tidigare hälsat på hos församlingen i Sverige.
De stora behoven, både socialt och andligt, blev en utmaning till att räcka ut en hjälpande hand. Församlingens föreståndare Arne Imsen besökte landet, såg, skildrade och kämpade för orättfärdighetens offer; fångar som suttit häktade utan rannsakan och dom i över tio år, fattigdomen, klassmotsättningarna, smutsen, religionen.
”Maranata kom att bli baneret i kampen för mänskliga rättigheter i Dominikanska republiken”, uttryckte en av landets främsta journalister för många år sedan. Fortfarande är arbetet bland fängelsefångar, och för att ge dem en möjlighet till rättegång, en del i missionsuppdraget.

Strax väster om huvudstaden Santo Domingo ligger samhället Batey Palavé, där merparten av befolkningen är haitier. Där har församlingen, Comunidad Maranata, sitt missionscenter bland människor där behoven av sociala insatser är stora. Det handlar bland annat om frukostservering till 150 barn, kontinuerligt återkommande medicinsk mottagning, möten och aktiviteter för stora och små barn och övrigt församlingsarbete med bibelstudier, bönemöten och väckelsemöten, samt hembesök.

Förskoleverksamhet, alfabetisering av unga och vuxna, kurser i engelska, är betydelsefulla aktiviteter för de boende i bateyen.
Även i Las Palmas de Herrera i huvudstaden arbetar Comunidad Maranata sedan många år tillbaka med barnmöten, evangelisation och bönesamlingar i olika hem.

I bergsbyarna Baptiste och Mont Leon i Haiti har församlingen knutit många kontakter med invånarna. Bland annat ges omkring 600 barn möjlighet att få skolgång genom att församlingen betalar lärarlöner och de avgifter som annars åligger föräldrarna att betala, vilket de inte klarar av. Vid resor till bergsområdena förmedlas mycket mediciner, bland annat mot den pågående koleran. Barn och äldre med skilda rörelsehinder får hjälp på olika sätt för en något drägligare tillvaro.

Människor behöver få kunskap om sitt sanna värde; få lära sig läsa, få sjukvård, få en rättvis behandling i fängelset, och framför allt kunskap om sitt sanna evighetsvärde; värdet av att Jesus Kristus betalat det dyrbara priset för att försona oss alla med Gud.
Var med och stöd församlingens missionsarbete genom att sätta in en gåva på Plusgirokonto nr. 44 10 05-6. Det går även att swisha in en gåva på nummer 123 155 15 71. Ange ändamål.