fredag 5 januari 2024

Guds Ords skapande och frälsande makt | Yngve Stenfelt

Guds Ords skapande och frälsande makt | Yngve Stenfelt