tisdag 23 januari 2024

Evangelisation i Vällingby

Evangelisation i Vällingby

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut (ord av Jesus).

Lördagar 14.00: Evangelisation på torget i Vällingby Centrum.
18.00: Möte med sång och vittnesbörd.  Adress: Siriusvägen 4A, Skälby, Järfälla (Buss 541, hållplats Neptunivägen).
Varmt välkommen att vara med!

Under evangelisationen delar vi ut biblar till den som vill ha. Många har på det sättet fått med sig en bibel hem. Har du biblar på svenska eller andra språk som kan komma andra till del, tar vi tacksamt emot. Kontakta oss i så fall. Epost: info@maranata.se  - Tel: 070 201 6020 eller kom till torget i Vällingby på lördag.