fredag 27 oktober 2023

Jesu seger över ogudaktighet och ondska | Yngve Stenfelt

Jesu seger över ogudaktighet och ondska | Yngve Stenfelt