söndag 10 september 2023

Två predikningar

Länkar här till två predikningar från söndagen den 3 september i Långshyttan
Hans Lindelöw: Kom ihåg...
Berno Vidén: Se med trons ögon