måndag 21 augusti 2023

Lot, Melkisedek och Herren | Magasinet: Patriarkernas vandring, del 2 | Berno Vidén, Paulus Eliasson, Hans Lindelöw

Lot, Melkisedek och Herren | Magasinet: Patriarkernas vandring, del 2 | Berno Vidén, Paulus Eliasson, Hans Lindelöw