fredag 14 juli 2023

Sommarens dagläger i Palavé | Missionen i Dominikanska republiken

Sommarens dagläger i Palavé | Missionen i Dominikanska republiken

Sommarens dagläger i Palavé är i full gång. Varje dag kommer det en stor skara barn till missionscentret för att vara med i olika aktiviteter. Syster Esther engagerar de äldre barnen som är med och och organiserar. Dagarna fylls med sång, bibelberättelser, bön och olika aktiviteter. En stor och betydelsefull satsning för många av barnen.

Fortsätt att be för barnen och deras familjer. Laddar upp några bilder från senaste dagarnas samlingar.