torsdag 12 januari 2023

Brödsbrytelsen - Försoningen - Dopet i den helige Ande - Elden får inte slockna | Arne Imsen | 1 november 1992