söndag 11 december 2022

November/december 2022

 Guds frid! 

Med denna hälsning vill Maranataförsamlingen framföra sitt varma tack för all din omsorg i förbön och offer. Det är med tacksamhet vi ser hur gåvor kommer in som stöd och hjälp till skilda områden och med Guds hjälp arbetar vi vidare för att sprida evangelium och för att om möjligt vinna någon för Gud. 

 Årets sista nummer av tidningen Midnattsropet är nu på tryckeriet och vi ser fram emot att den ska nå sina läsare före julhelgen. Även Radio Maranata sänder kontinuerligt och dagligen ut evangelium – det glada budskapet! 

I Dominikanska republiken fortsätter arbetet främst i Batey Palavé. Inför julen förbereder våra syskon olika aktiviteter för barnen i området. Matkassar delas ut till ekonomiskt utsatta haitiska familjer. De flesta saknar nödvändiga dokument för att lagligt vara i landet, vilket är ett komplext och utbrett problem. Grannlandet Haiti som de flytt ifrån är ett land i totalt kaos med kriminella ligor som härjar och terroriserar befolkningen. 

 Från Ukraina nås vi fortlöpande av rapporter om hur svårt folket där har det. Tack vare gåvor som kommit in har vi kunnat förmedla hjälp till den ukrainska församling vi har kontakt med. Pastor Vasliy Muravitski berättar:
 ”Vi har kunnat hjälpa folk med matvaror och en del av pengarna har använts till att sätta in nya fönster samt att vi köpt ett värmeaggregat till församlingen. Må Gud på ett överflödande sätt välsigna och återgälda er för er goda vilja.”
En glädjande nyhet mitt i krigets bedrövelse är att församlingen hade dop i oktober månad. 

Från missionsfältet i Rumänien förmedlar vi följande hälsning: Förra vintern var väldigt kall i Rumänien, och under flera veckor delade vi ut ved, köpt genom offer från syskon i Sverige, till många familjer. Allting tyder på att denna vinter blir lika kall – och alla gåvor vi får går oavkortat till att hjälpa både trossyskon från församlingarna och andra behövande. Var också gärna med i bön om en andlig väckelse i Rumänien. 

Nu går vi in i jul-och nyårshelgen. För många av oss är situationer och omständigheter så annorlunda. Vi uppmanas att spara på elektriciteten, många är de som sitter ensamma och oroas över sjukdom och smittospridning som nu tar fart igen. Vi följer krigets fasor och får även erfara dess verkningar på olika sätt i vår vardag, och andra har drabbats av sorg och obeskrivlig smärta och behöver vår omsorg i förbön och omtanke. 

 Ja tunga moln drar in över mänskligheten på skilda sätt, och våndan är stor hos dem som lever utan Gud och utan hopp i världen.
Därför är Jesu kallelse till uppdraget än mer angeläget idag: Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar! Detta evangelium som är Guds kraft till frälsning förmår att totalt förvandla en människas liv och göra det ingen politisk inriktning någonsin trots brinnande iver och tappra försök förmår att genomföra – att ge människan ett framtidshopp i en hopplös värld. 

 Maranata! Snart kommer Jesus!
Gud välsigne dig broder och syster. Maranataförsamlingen önskar dig en fridfull julhelg och ett Gott nytt år i fortsatt hängiven tjänst för Gud! Fridshälsning genom Karin Vidén