fredag 30 december 2022

Maranataförsamlingen och Maranatafolkets politik | Gertrud Johansson | läsning ur boken Maranata! av Arne Imsen