torsdag 22 december 2022

Jesu predikan i Nasaret | Lukas 4 | Hans Lindelöw, Paulus Eliasson och Berno Vidén samtalar