lördag 29 oktober 2022

Oktober 2022

 Guds frid och ett varmt tack för din gåva till Maranataförsamlingens mission och evangelisation! 

Ännu en gång är den kulna hösten här och vi ser hur naturen vissnar ned vilket påminner oss om livets förgänglighet. Men i det för det otränade ögat osynliga pågår trots allt ett intensivt och hektiskt arbete inför en ny vår med nya ljusa dagar. Trots det omfattande ondskans mörker som drar över hela mänskligheten vet vi att Guds Ord är en fast klippa genom allt. Med blicken fäst på vår frälsare Jesus kan vi se framåt och uppåt, med hoppet om hans snara tillkommelse levande och nära. 

Det är med stor tacksamhet vi ser hur offer och gåvor kommer in till församlingens mission och evangelisation inom olika områden. I tider då kostnader rusar i höjden finns ändå detta givande med ett glatt hjärta. Midnattsropet sänds ut till omkring 800 adresser, och många är de som får tidningen i sin hand då syskon på olika platser går ut på gator och torg för att sprida det glada budskapet. Även till Ukraina och Rumänien kommer fortsatt medel in som vi kan förmedla till behövande genom de syskon vi har på plats. Broder Vasily och hans församling i Irpen, Ukraina, arbetar idogt för att hjälpa, och likaså våra norska syskon i Rumänien. 

I Dominikanska republiken samlar syskonen till möten, barnmöten och ungdomssamlingar. En efter en kommer sjuka och av livet hårt drabbade och får hjälp till mediciner, mat, skolmaterial till sina barn etc. Behoven finns där hela tiden, och vår kära doktor Dory Dias kommer ca en gång i månaden med ett team av läkare för att ge kostnadsfri mottagning och mediciner. Tack för all din omsorg i förbön för syskonen på missionsfältet! 

Den 3-6 november, välkomnar församlingen till Bibeldagar i Långshyttan i Dalarna. Kanske du vill vara med, men inte kan, men i bön och åkallan får vi bära varandra inför Gud. Han är vår Frid, den frid som övergår allt förstånd! 

Även i Stockholm inbjuder syskonen då och då till möte på lördagskvällar hemma hos storfamiljen i Skälby, Järfälla. (Annonseras på hemsidan www.maranata.se ) 

”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” (Ps 119:105). 

Med de varmaste hälsningar från Maranataförsamlingen
genom Karin Vidén