fredag 1 juli 2022

Juni 2022

 Guds frid, och varmt tack för din gåva till Maranataförsamlingens arbete! 

Inom kort skickas ett nytt nummer av Midnattsropet till tryckning för att sedan nå ut till alla läsare. Det är med stor tacksamhet vi kan se hur tidningen får vara många till välsignelse. Tack för allt stöd, och har du ett levande Ord, ett vittnesbörd, så skicka gärna in det så kan din hälsning nå ut till fler genom tidningen.

Den 13 juli inleds årets Sommarkonferens i Långshyttan i Dalarna. Platsen är ingen väl anpassad konferensplats men vi ser fram emot att i all enkelhet få samlas omkring Guds Ord i en turbulent tid så fylld av oro och osäkerhet. Konferensens tema är ”Förkunna Herrens död och uppståndelse till dess att han kommer” och alla möten är i Folkets Hus i Långshyttan. Mötestiderna är följande: Onsdag 13/7 18.00 Inledningsmöte Torsdag - lördag 11.00 & 15.00 Bibelundervisning/missionsmöten Torsdag - lördag 18.00 Väckelsemöten Söndag 17/7 11.00 Finalmöte. 

Från missionen i Dominikanska republiken har nu Zebastian Vidén samt undertecknad kommit hem till församlingen för att bistå syskonen i Långshyttan i alla de förberedelser som en konferens kräver. Under perioden i Palavé där missionen har sitt främsta arbete har vi som alltid mött många människors stora behov av hjälp på olika sätt, och samlat ung och gammal till möten med genuin bibelundervisning, och där var och en har något att dela med sig av; en sång, ett bibelord, ett vittnesbörd, en bön etc. allt så att det länder till uppbyggelse. Även där i landet har matpriserna skjutit i höjden och vi har därför ganska kontinuerligt köpt in matvaror i större kvantiteter som sedan delas ut till barnfamiljer där vi vet att behoven är stora. Flera av dessa är ensamstående mödrar, och även änkor får del av dessa matkassar som de är så tacksamma för. Tack för gåvor och offer till missionen!

Tack också för hjälp som fortsatt kommer in till det drabbade Ukraina. Broder Vasily sänder kontinuerligt hälsningar och foton där han berättar om hur människor på olika sätt får del av hjälpen som kommer. Hus repareras efter bombningar, mat handlas in etc.

”Guds ord som en klippa i väl och i ve står fast om än bergen de vika Om blott du vill tro, så skall du få se Gud aldrig sitt löfte kan svika.” 

Snart kommer Jesus!
Maranataförsamlingen genom Karin Vidén