måndag 1 augusti 2022

Juli 2022

 Frid och varmt tack för din gåva till Maranataförsamlingens arbete! 

Församlingens Sommarkonferens ligger nu bakom och vi tackar Gud för den varma och innerliga syskongemenskap vi fick uppleva. Syskon kom från skilda håll för att vara med och vi fick erfara hur Gud välsignade våra samlingar, det Ord som predikades. All undervisning finns att lyssna på via www.maranata.se 

I skrivande stund är Berno Vidén på väg till missionen i Dominikanska republiken där det nu under en månad på grund av konferensen här hemma varit tillstängt och syskonen har samlats i hemmen.
Några systrar i gemenskapen i Palavé planerar en veckas ”dag-sommarläger” för barnen i området, som kommer att hållas nu i augusti. Det innebär mycket aktiviteter både ute och inne och många barn och unga ser fram emot dessa dagar. Var med i förbön för detta! Barnen och de yngre ungdomarna i Palavé blir så lätt offer för droghandel och kriminalitet som ständigt pågår i hela området och som ger tillfälliga extra inkomster som är svårt för många att säga nej till. 

Vi beder också för syskon och vänner vi har i området Las Palmas i Herrera, där församlingen under många år tidigare arbetade. Då vi idag besöker området möts vi av vuxna som med tacksamhet minns församlingens barnmöten på de olika platser där vi samlade dem, bland annat i La Cañada. Nu har de egna barn och blir påminda om vad de själva fick som barn, då sången och berättelserna om Jesus var så levande. Må vår bön vara att Gud ska öppna vägar till dem som längtar, och sända arbetare till detta så angelägna – att så Guds Ord i barnens hjärtan, och finnas för dem då de står inför livets olika vägskäl, och hjälpa dem att välja och följa Jesus. 

Redan är nästa nummer av Midnattsropet under arbete och vi ser fram emot och hoppas på att få ut den till alla läsare under augusti månad. Tack för att du är med och bär tidningen i bön och offer.

Från Ukraina får vi rapporter om hur broder Vasily och syskonen i församlingen där troget fortsätter att dela ut mat och hjälp till drabbade människor, och reparerar sönderskjutna bostäder. De samlas till möten i den ganska väl bevarade möteslokalen i Irpen och uttrycker stor tacksamhet för det stöd de får. Genom förbön och offer kan vi fortsatt vara delaktiga i våra syskons svåra situation. 

Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus! Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves (1 Kor 15:57-58). 

Med önskan om Guds rika välsignelse
Maranataförsamlingen genom Karin Vidén