måndag 29 augusti 2022

Augusti 2022

Stockholm augusti 2022 

Guds frid! 

Ett varmt och innerligt tack för gåvor och offer till Maranataförsamlingens arbete. 

Det är med stor tacksamhet vi ser hur gåvor kommer in för att hjälpa utsatta och drabbade i Ukraina. Genom pastor Vasily Muravitskij kan vi fortsatt ganska kontinuerligt överföra medel som han på plats omsätter till mat, mediciner och material för att renovera sönderskjutna bostäder. Var med i bön om Guds beskydd över dessa syskon som kämpar för att bistå människor omkring sig mitt under brinnande krig. 

 Från församlingens mission i Dominikanska republiken får vi rapporter om hur vännerna där fortsätter samlas, och samlar barnen i Palavé till barnmöten, och även nyligen till en veckas dagläger med roliga och uppmuntrande aktiviteter; allt med fokus på att förmedla evangelium och kunskap om Jesus Kristus som Frälsare. Doktor Dory fortsätter trots en armskada att ge läkarmottagningar tillsammans med sina kollegor, och många av de gamla och mest fattiga i området är så tacksamma för denna hjälp de får med annars kostsamma mediciner.
 Inför det nya läsåret i skolan får flera familjer i Palavé hjälp med skrivböcker och annat nödvändigt material. Det är en kostnad som de fattigaste har svårt att klara av. 

Midnattsropet är under arbete och vi räknar med att skicka ut ett nytt nummer snart. Tack alla ni som på olika sätt är med och stödjer och uppmuntrar. Tidningen når fram till många, och det är med tacksamhet till Gud som vi arbetar vidare med detta så angelägna och vi är i stort behov av förbön för att kunna förmedla det som är angeläget för vår tid. 

 Under hösten planerar församlingen att inbjuda till Bibeldagar i Långshyttan. Vi återkommer med mer information om det på hemsidan www.maranata.se och du kan ringa församlingen: 070 – 201 60 20. 

”Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta” (Joh 9:4) 

Fridshälsningar från Maranataförsamlingen gm Karin Vidén