torsdag 14 juli 2022

För han som är i er är större än den som är i världen | Yngve Stenfelt | Sommarkonferensen 2022 | 14 juli kl 15