söndag 5 juni 2022

Efesusförsamlingen | Arne Imsen | 1976