torsdag 26 maj 2022

Återuppbyggnad i Irpen

Återuppbyggnad i Irpen

I Irpen, Ukraina, pågår reparationer och återuppbyggnader för fullt. Broder Vasily har kontinuerligt skickat hälsningar med foton på hus de hjälper till att bygga upp. Först och främst handlar det om att laga tak för att skydda resten av husen från regn och annat. 

Syskonen fortsätter också att köpa in mat och andra förnödenheter för att dela ut bland behövande.
Senast idag skickade Vasily foton på två hus som hör till syskon i församlingen, och som de planerar att reparera.


Var med och bed för syskonen!

Vill du vara med och stödja syskonen ekonomiskt så förmedlar Maranataförsamlingen din gåva direkt och utan mellanhänder.  

Plusgirot: 44 10 05 - 6     Swish: 123 155 15 71    Iban: SE75 9500 0099 6026 0441 0056
Märk din gåva med "Ukraina"