lördag 16 april 2022

Glädje och sorg i skuggan av kriget

Glädje och sorg i skuggan av kriget

Maranataförsamlingen fortsätter att förmedla gåvor till trossyskon på plats i Ukraina. Broder Vasily uttrycker stor tacksamhet för de gåvor som kommer in, då dessa har avgörande betydelse för att kunna hjälpa drabbade med mat och andra förnödenheter. 


För några dagar sedan nåddes vi av budet att en av bröderna som påträffades död på en gata nu förts till sista vilan. Oleg lämnade efter sig fru och barn. 

 

På fotot ovan står broder Vasily tillsammans med broder Sergei framför kistan. 

Vasily berättar: Ryska militären hade börjat gräva skyttegravar på Sergeis granngård, då gick han ut till dem och började predika, men de ville inte lyssna utan sa till honom att gå hem och gömma sig.

Vasily lät också meddela att församlingen varit med och evakuerat människor från Kramatorsk och Slavyansk som ligger i landets östra delar. 

 

Allt är dock inte sorg. Igår ingick Vasilys dotter äktenskap. Våra varmaste lyckönskningar går till brudparet!


Fortsätt att bedja för syskonen på plats i Ukraina. Var även med och stöd ekonomiskt.

Plusgirot: 44 10 05 - 6     Swish: 123 155 15 71    Iban: SE75 9500 0099 6026 0441 0056
Märk din gåva med "Ukraina"