onsdag 30 mars 2022

Tackbrev mars 2022

 Santo Domingo mars 2022


Frid och varmt tack för gåvor, förbön och all din omsorg om Maranataförsamlingens arbete!

Vill börja med att berätta att dessa rader skrivs från missionsfältet i Dominikanska republiken, där undertecknad nu är under en period. Har hunnit möta många vänner och vi har delat glädjeämnen och sorg med varandra efter två års distans på grund av pandemin. En nära grannkvinna grät ut sin sorg och smärta då hon berättade hur hennes tioårige son nyligen dog. Han blev akut sjuk och togs till sjukhus där han alltmer försämrades, varpå en blodtransfusion sattes in, och bara dagar därefter dog han – ett av alla dessa barn som kommit till våra barnmöten, men som nu är hemma hos Gud. 

 Vi har också träffat Yesica som några dagar varit här i Palavé tillsammans med sina barn. I lördagskvällens möte gav hon den hälsning som är så avgörande för oss alla att få: -Jesus älskar dig! Det var just denna Guds utgivande kärlek som via olika människor en gång fann och kom den lilla då femåriga Yesica till hjälp! Ett stort tacksägelseämne!

Även här i Karibien är kriget i Ukraina en stor daglig nyhet. Radio, TV, alla olika media informerar, och många vi möter frågar: -Hur nära kriget ligger Sverige?

Hos storfamiljen i Långshyttan, bor sedan en tid två systrar från Ukraina, och under några få dagar har syskonen där i Dalarna även haft besök av pastor Vasily med två döttrar. De har nu återvänt, och Vasily reser hem till Ukraina för att bistå sin församling och hjälpa människor. Under brinnande krig ger han sig där ut och samlar tillhopa församlingssyskon som sitter ensamma i skyddsrum och källare, och har nu en hel skara samlad på en plats där de hittills lyckats finna någon form av ro. De är samlade, och de sjunger, beder och åkallar Herren i sin nöd! Våra norska syskon har utgått från sin mission i Rumänien varifrån de nu gjort flertalet resor till Ukrainska gränsen dit de dels levererat mediciner, vatten och annat av behov, dels hämtat upp flyende människor och fört dem i säkerhet och berett dem rum. Med stor tacksamhet har vi med hjälp av gåvor kunna bistå med hjälp på olika sätt - mat till dem som är gömda i skyddsrum, kostnader för hjälptransporter etc. Tack alla ni som är med och hjälper till med detta!

I Långshyttan välkomnar syskonen till bönesamling varje tisdag kl 18.00. Adressen är Solhemsvägen 9 A för den som vill vara med, och även i Stockholm inbjuder syskonen i Skälby till möte varje lördag kl 18.00, och adressen där är Siriusvägen 4 A, Järfälla.

Håll dig för övrigt informerad om församlingens möten och radioprogram på hemsidan www.maranata.se, och du kan också ringa 070-201 60 20 om det är något du funderar över. Tack också för allt stöd till Midnattsropet som vi finner så angeläget att kunna ge ut, och som behöver mycken förbön.

Vi går mot påsk och jag vill till sist dela denna hälsning med dig: Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö.”

Guds rika välsignelse!
Maranataförsamlingen, genom Karin Vidén