måndag 31 januari 2022

Tackbrev januari 2022

 

Långshyttan januari 2022  

 

              Frid och varmt tack för din gåva till Maranataförsamlingens arbete!

Så har då redan en månad gått in på det nya året och vi erfar hur dagarna blir något längre och ljusare allteftersom. Det är med många frågetecken vi går in i 2022, men vi har ett erbjudande om att få kasta all vår börda på Herren Jesus Kristus. Då ska han uppehålla oss; han som är våra frågors svar och den vi har att ännu mer komma nära.

Församlingen startade upp det nya året med ännu mer satsning på Radio Maranata i Stockholm, och med internet som hjälpmedel kan nu programmen nå långt långt ut i vår värld. Fler syskon har nu engagerat sig i att göra program, och det innebär en rik inspirationskälla. Bland annat sänder vi nu även på arabiska och spanska.

Midnattsropet nr 1 2022 är under arbete och vi hoppas kunna skicka ut den till er alla läsare under februari månad. Var med i bön för Midnattsropet!

Hos syskonen i Långshyttan har en enkel handaffisch tagits fram som nu i dagarna ska delas ut till samhällets alla hushåll. Bland annat innehåller den ett enkelt vittnesbörd av Bertil Fredriksson om då han som ung grabb mötte Jesus till frälsning och förnyelse. Genom denna enkla satsning hoppas vi på nya kontakter med våra grannar; och framförallt att få vinna någon själ för Gud!

Barntidningen ”Följ med!” skickades ut till många barn inför julen och därefter kom flera nya beställningar. Vi tackar Gud och ber för alla dessa barn och unga som i vår nutid växer upp och formas. Vi ber för familjerna och vi tackar Gud för de gemenskaper som finns där Jesu namn blir förhärligat och där barnen kan vara med.

Från missionsfältet i Dominikanska republiken kallar behoven! Vår förhoppning är att någon eller några redan under februari månad ska kunna resa dit för att bistå syskonen och gemenskapen där.

Pandemin har slagit hårt över hela vår jord, och det är lätt att falla i missmod. Politiska konflikthärdar några timmar ifrån oss växer sig starkare för varje dag, och vi hör vårt lands  styrande diskutera kärnavfallets 100 000-åriga slutliga destination, etc. Så mycket för oss arma människor att omfatta och så många informationer som förflyttar fokus från det väsentliga; Jesu snara tillkommelse!

Det är i detta profetiska skede församlingen har sitt liv; sitt uppståndelseliv. Må Gud hjälpa sin församling att i ord och handling leva i uppbrott.

”Snart brister skyn och Jesus kommer åter!”

Med Guds rika välsignelse
Maranataförsamlingen
/Karin Vidén