fredag 1 oktober 2021

Tackbrev september 2021

Långshyttan september 2021 

Frid och varmt tack för din gåva till Maranataförsamlingens arbete! 

När denna hälsning når dig står vi i startgroparna inför de Bibeldagar församlingen inbjuder till i Långshyttan. Här på missionscentret i Dalarna har vi nu efter bästa förmåga ställt i ordning för enkel logi för tillresande, och ser nu fram emot att syskon och vänner från skilda håll ska komma för att vara med mellan den 6 och 10 oktober. För den som inte kan komma och vara med finns möjlighet att följa mötena via hemsidan www.maranata.se där även mer utförlig annonsering uppdateras. Det är en stor glädje att vi nu åter kan samlas, och inför dessa dagar erfar vi en hunger och en törst; ja ett behov av att tillsammans sitta ner med Guds Ord i centrum.
Var gärna med i förbönens tjänst inför dessa dagar! 

Från missionen i Dominikanska republiken får vi rapporter från Esther Melo som berättar om hur barn och ungdomar samlas varje vecka, och om hur församlingens syskon samlas till bönemöten. För att bland annat kunna delta i Bibeldagarna har Berno och Zebastian Vidén nyligen kommit hem från missionsfältet, och kommer att informera om situationen där; då Bibeldagarna dessutom har sitt fokus på mission och evangelisation inför Jesu tillkommelse. 

Nu faller löven från träden och mörkret därute inträder tidigare dag för dag. Situationen i hela vår värld är dramatisk, och människor lider och är tyngda under tunga övermäktiga bördor.
Men i våra hjärtan, kära vänner och syskon, där finns Jesus! Han har kallat oss att följa honom tätt i spåret, han har gett oss ett uppdrag i den tid som är vår tid - att sprida evangelium om Guds kraft till frälsning; och han har kallat oss att bära varandras bördor för att så uppfylla Kristi lag. 

Vi möts i bön inför tronen, och vi ser hoppet snart gå i fullbordan! Maranata – Snart kommer Jesus! 

Herren Gud densamme är, om än allting skiftar här,
Och hans andes kraft är likadan i dag.
Gå i tro på bönens stig, låt ej tvivel fånga dig.
Då ska du himlen nå en gång som svar på bön!

(Särlaregn nr 297) 

Innerlig fridshälsning från Maranataförsamlingen med önskan om Guds välsignelse,
genom Karin Vidén