söndag 1 augusti 2021

Tackbrev juli 2021

 Frid och varmt tack för din gåva till Maranataförsamlingens arbete!


Syskonen i Stockholm samlas kontinuerligt hemma hos storfamiljen i Skälby omkring Ordet
och bönen, och genom sommarens Loppis för missionen har också kontakt med grannar
knutits än mer. Det tackar vi Gud för!

Från Långshyttan går direktsända bibelstudier ut, främst av Hans Lindelöw, och via
församlingens hemsida www.maranata.se kan du under rubriken ”Podcast” lyssna på
program från Radio Maranata och en lång rad av mötesinspelningar, både nya och äldre.

Från missionsfältet kommer en hälsning från Berno Vidén:
Guds frid. Efter mer än ett års frånvaro på grund av pandemin har Zebastian och jag getts
möjlighet att återvända till församlingens missionsarbete i Dominikanska republiken.
Under det bakomliggande året är det främst syster Esther som varit vår kontakt på plats
och det är också hon som tagit hand om missionscentret i Palavé.

Det är så värdefullt att åter få träffa syskonen. Vi har hunnit med en hel del besök, främst
hemma hos familjer i Palavé men också hos familjen Isaias Rodriguez, som var en av våra
första kontakter här i landet i början på 80-talet, och hos missionsläkaren Dory Diaz.
Under ett av våra besök hos Dory fick vi tillfälle att göra en intervju med henne som
kommer att publiceras i Midnattsropet.

I Palavé möter vi dagligen många behövande. Med hjälp av gåvor som skickats till mission
kan vi förmedla mat, mediciner och annat som behövs. Ett exempel på hjälp vi förmedlat
den senaste veckan är byggmaterial till familjen Fifa och Marcelo och deras barn. De har
med vår hjälp nu kunnat börja bygga sig en mycket enkel, men egen bostad, och vi har köpt
material till familjen så att de kan gräva en brunn och bygga en egen toalett, något som
pågår i skrivande stund.

Syster Esther är i full färd med att förbereda sommaraktiviteter för områdets barn här i
våra lokaler. Planen är att under ett par veckors tid i augusti inbjuda till ett sommarläger
med sång, lekar och annat som ett uppmuntrande avbrott i en annars väldigt tuff tillvaro.

Fortsätt att bedja för missionen och syskonen här.
Varma hälsningar från missionsfältet genom Berno.
….....
Med önskan om Guds rika välsignelse!
Maranataförsamlingen
genom Karin Vidén