onsdag 28 april 2021

Tackbrev april 2021

April 2021

Guds frid!
Varmt tack för gåvor och offer till Maranataförsamlingens mission och evangelisation! 

Helt nyligen fick vi en hälsning från broder Ramón Rigal på Kuba. Han och hans hustru satt fängslade 14 månader då de hemundervisat sina barn trots stränga förbud. Han uttrycker nu stor glädje över att han fått fira sin födelsedag i frihet, och tackar Gud för den öppning makarna fått in i fängelset, där de nu besöker fångar de lärt känna och fått vittna för. De har också kontakt med fångar som släppts fria och är angelägna om att få förbön i den nya tjänst de idag står. 

På församlingens missionsfält i Dominikanska republiken fortsätter vår syster Esther att hålla kontakten med syskonen i Palavé och förmedla den hjälp som vi skickar till behövande, och den unge Oscar som nu opererats, och som nämndes om i förra månadens brev, är så glad att allt har gått bra och tackar varmt för det stöd och den hjälp han fått från flera givare. (Förra månads brev finns att läsa på www.maranata.se) 

Tack för gåvor till vår broder Varghese Thomas i Indien! Vi ser i nyhetsförmedlingen hur oerhört drabbat landet nu är av pandemin, och tar tacksamt emot hjälp som vi kan förmedla till vår broder, som även han nu är mycket sjuk. Var med i bön för denne Herrens tjänare, som vid några tillfällen besökt Sverige och då berikat församlingen med levande förkunnelse och undervisning; en broder som kommit med mat i rätt tid! 

Tack också för hjälp till ved-inköp i Rumänien som är förmedlat vidare till våra norska syskons missionsfält. Genom detta kan familjer värma sina bostäder under kalla nätter. 

En uppmuntrande nyhet är den nya barntidningen Följ med! Precis som församlingens tidning Midnattsropet, är vi beroende av gåvor och offer för framställning och distribution, och redan arbetas med nummer 2 för i år. Det är Vendela Hafsahl som tagit initiativet och arbetar med detta för att barn ska få läsa och lära om Jesus Kristus som är barnens bäste vän! Tack för ditt stöd i detta! 

Ett angeläget böneämne vi vill dela med dig är att församlingssyskonen i Stockholm ska få tag på lämplig lokal, dels för att framöver kunna samlas och inbjuda till möten, dels för administration, redaktionsarbete och inspelningar för bl a Radio Maranata. Behovet av utrymmen till detta är mycket konkret och vi ser med tillförsikt fram emot ett bönesvar. 

Tack för all din omsorg i bön och offer! Gud tar vård om de sina! Det är med stor tacksamhet vi steg för steg i tro får se hur vision omvandlas till mission; att vinna människor för Gud! Maranata! 

”På himlens skyar, ska Jesus komma!” 

Maranataförsamlingen
genom/ Karin Vidén