onsdag 27 januari 2021

Tackbrev januari 2021

 Långshyttan januari 2021


Frid och tack för din gåva till Maranataförsamlingens arbete! 

Det nya året har redan kommit att handla om stora och omvälvande världshändelser mitt i den pandemi som påverkar oss alla. Och mitt i all denna världens ondska får Guds församling verka det verk vi är kallade till – att vinna människor för Gud! I kontakt med troende syskon på olika platser får vi ständigt vittnesbörd om bönens och bibelordets stora betydelse i ensamheten, där en och annan tillsammans med någon eller några få, möts för att bedja. Jesu egna ord till oss är: Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Ett underbart löfte till oss. 

Från våra vänner Ramón och Adya på Kuba har vi fått hälsning med glädjande rapport om hur de undervisar och uppmuntrar syskon de vunnit för Kristus under den tid de var i fängelse på grund av hemundervisning av sina barn. Och nyligen fick de av en intern på kvinnofängelset veta att ytterligare några fångar blivit frälsta. Vi får prisa Gud tillsammans med våra kubanska syskon och fortsätta att bedja för dem i det verk de står i. 

Från församlingens mission i Palavé handlar rapporteringen om hur våra syskon under försiktighet och noggrannhet då och då samlas till bön i möteslokalen, och hur de med glädje tagit emot hjälpen inför julen. Vi fortsätter att underhålla vissa familjer och ensamstående med pengar till mat och mediciner då vi vet hur svårt de har det; papperslösa och även arbetslösa, som de flesta av våra vänner i Palavé nu är på grund av covid19, och helt utan all form av försäkringar eller bidrag. 

På samma sätt har vänner i Ukraina framfört varmt tack för allt det stöd de fått för att kunna glädja barnhemsbarn de besökt under julen. På församlingens hemsida www.maranata.se finns foto att se från den utdelningen. 

Årets första nummer av tidningen Midnattsropet är under arbete, och det är med stor tacksamhet vi ser hur så många vill vara med och stödja i förbön och gåvor. Varmt tack! 

Härifrån Långshyttan sänder vi ofta ut bibelstudier på lördagar som du kan lyssna på via hemsidan. Ibland sänds de också från storfamiljen i Skälby i Stockholm, och ibland även från syskonen i Gullspång. För många är det så betydelsefullt att ha dessa möten att lyssna på, men nog ser vi fram emot, och hoppas på tider då vi ånyo kan samlas för att sjunga och lovprisa Herren tillsammans. Snart kommer vår Jesus! 

Tack broder och syster för all din omsorg i bön och offer! 

Innerlig fridshälsning från Maranataförsamlingen gm Karin Vidén