lördag 24 oktober 2020

Tackbrev oktober 2020

Långshyttan 25 oktober 2020

Frid och varmt tack för din gåva till Maranataförsamlingens evangelisation och mission!

Nu har de vackra höstlöven rasat ned från de ståtliga 25 lindar som utgör allé vid missionscentret i
Långshyttan. Nu är vinter på ingång och morgonens tidiga morgonfrost bleker omgivningen.
Syskonen i storfamiljen har nu rustat både ute och inne för att möta den kalla årstiden; och varje dag
samlas till sång, bön, Ordets och bordets gemenskap.

Några begav sig under bakomliggande helg iväg till Stockholm för att tillsammans med syskonen
där inleda gatuevangelisation, till att börja med i Vällingby. Biblar, traktater och tidningen
Midnattsropet delades ut till den som ville ha mitt i lördagens förmiddagsvimmel.

Många sökte sig fram till bänken där biblar och traktater på skilda språk låg uppradade. En kvinna
med två flickor i sällskap frågade om hon kunde få ge varsin bibel till sina barn, en ung man
fascinerades stort över att få ta med sig en bibel hem, och en mamma tog en bibel med sig till sin
son. Ja många, hela femton biblar togs hem till olika hem.

Likaså var det många som tog med sig Midnattsropet hem och de två timmar vi fanns där i
Vällingby centrum ledde till flera samtal på både arabiska, spanska och svenska, och vi fick
böneämnen att ta med oss hem. En grupp ungdomar passade också lägligt på att göra ett skolarbete
om Maranata, genom att ställa frågor och dela med sig av sina funderingar. Många reflekterar nu
mer än någonsin över de existentiella frågorna, och då får vi finnas där med ett svar, ett hållbart svar
i en ohållbar tid – med det namn som är över alla andra namn, Jesus Kristus!

Med stor tacksamhet till Gud och alla er gåvogivare kan vi nu också inom kort räkna med att få ett
nytt nummer av tidningen Midnattsropet i brevlådan. Den är nu hos tryckeriet och vi ser fram emot
att erbjuda den till sökande och längtande människor på gator och torg.

Kanske du också vill vara med och dela ut tidningen där du bor.
Vi skickar gärna fler exemplar till dig.

En bibelvers i höstmörkret:
Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår
gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli
fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus
och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i
mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i
ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi
säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra
synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all
orättfärdighet
(1 Joh 1:3-9).

Fridshälsning
Maranataförsamlingen
gm Karin Vidén