onsdag 2 september 2020

Gertrud Johansson: "Drag ut från Babylon", del 2

Gertrud Johansson talar i Radio Maranata 2 september 2020 kl 8.