söndag 14 juni 2020

Radio Maranata 15 juni 2020 kl 8: Ett nådens år, Berno Vidén

Berno Vidén talar i Radio Maranata.
Ämne: Ett nådens år från Herren