måndag 15 juni 2020

Radio Maranata 10 juni 2020 kl 8: Vad Bibeln säger om Andens liv, del 2

Gertrud Johansson talar i Radio Maranata.
Ämne: Vad Bibeln säger om Andens liv, del 2
(Del 1 sändes den 3 juni)