lördag 6 juni 2020

lördag 6 juni 2020 kl 18: "Ni är världens ljus"

lördag 6 juni 2020 kl 18: "Ni är världens ljus"

Hans Lindelöw talar i Långshyttan. Tema: "Ni är världens ljus"