torsdag 4 juni 2020

Radio Maranata 3 juni 2020 kl 8: Vad Bibeln säger om Andens liv

Gertrud Johansson talar i Radio Maranata om vad Bibeln säger om Andens liv.