fredag 1 maj 2020

Radio Maranata 29 april 2020 kl 8: Vikten av att vara redo när Jesus kommer, del 2

Tage Johansson talar.
Ämne: Vikten av att vara redo när Jesus kommer