måndag 25 maj 2020

Radio Maranata 25 maj 2020 kl 18: Den Helige Ande

Berno Vidén, Stig-Erik Vestman, Hans Lindelöw, Paulus Eliasson och Pelle Lind samtalar kring Pingsten och Den Helige Ande.