måndag 18 maj 2020

Radio Maranata 18 maj 2020 kl 8: En profetisk analys med Stig-Erik Vestman

Berno Vidén och Stig-Erik Vestman samtalar om det profetiska läget.