måndag 27 april 2020

Radio Maranata 27 april 2020 kl 8: Generationers traditioner.

Berno Vidén undervisar om Jesus och vägen till frälsning vs. religion.