onsdag 22 april 2020

Radio Maranata 22 april 2020 kl 8: Vikten av att vara redo när Jesus kommer, del 1

Tage Johansson talar. Sång av Aage Samuelsen "Snart kommer Jesus igen".