onsdag 1 april 2020

"Jag ska göra er till människofiskare" | Arne Imsen | 1974

Arne Imsen i inspelning från 1974.
Ämne: "Jag ska göra er till människofiskare"
Sänt i Radio Maranata