tisdag 31 mars 2020

Tack till gåvogivare

Guds frid och ett varmt tack för din gåva till Maranataförsamlingens arbete!

I tider av oro på grund av påtagliga klimatförändringar och spridning av Coronavirus har församlingen dock ett primärt fortsatt uppdrag att genom Guds ord och gärning förkunna Kristus både hemma och borta. Då ångest och rädsla griper tag i människor finns ett löfte om en frid som övergår allt förstånd - Jesus är den friden! Det är Guds evangelium  vi är satta att förmedla; det evangelium som är en kraft till frälsning för var och en som tror.

På missionsfältet i Dominikanska republiken finns nu de flesta av våra dominikanska syskon i hemkarantän, utifrån de möjligheter de har att hålla distans då de bor tätt och trångt. Covid-19smittan är i Palavé och har skördat dödsoffer. Vi får daglig rapportering från vår medarbetare Esther Melo, som nu bor med sina närmaste i missionens hus. Barn och ungdomar har ju alltid stort fokus i arbetet genom barnmöten och samlingar, och nu handlar det istället om att barnens hela familjer behöver vår hjälp till de dagliga behoven att köpa mat och mediciner, vilket Esther med trygg hand och med vårt fulla förtroende förmedlar. Tvåårige Alejandro behöver fortsatt sina epilepsimediciner och vi vill kunna hjälpa dem med detta. Vår 17årige vän Emanuel som lider av Sicklecellanemi, behöver daglig medicinering som vi ser till att han får. Ja, många fler finns och vi ser det som mycket angeläget att kunna stödja dessa nu ännu mer utlämnade människor.

Tidningen Midnattsropets första nummer för i år har nu skickats ut till sina läsare, och vi är så tacksamma för stöd i förbön, offer och gåvor till denna del av arbetet för Guds verk! Här i Långshyttan går vi i dagarna ut med tidningen till våra grannars brevlådor, tillsammans med ett brev med uppmuntran och möjlighet att få hjälp och samtal i en så svår tid.

För missionens sak har vi också börjat förbereda för att ha Loppis i ett större utrymme i fastighetens bottenvåning, och naturligtvis även utomhus då vädret blir mer lämpligt för det. Var gärna med i bön för denna satsning då det handlar om kontakt, om än distanserad, med många människor.

Syskonen i Järfälla och Gullspång samlas till bön – ett mäktigt vapen vi fått att bruka. På olika sätt fortsätter vi alla att med Guds hjälp vara verksamma i den kamp vi fått att utkämpa; kampen för själars frälsning!

Gud välsigne dig käre gåvogivare! Via församlingens hemsida maranata.se kan du lyssna till möten och närradioprogram.

Varm hälsning från Maranataförsamlingen genom Karin Vidén
Snart kommer Jesus!