onsdag 25 mars 2020

Radio Maranata 25 mars 2020 kl 8: Matteus 24 och 25

Tage Johansson undervisar med utgångspunkt i Matteus 24 och 25. Gertrud Johansson läser ur en profetia som blev nedtecknad av Emanuel Minos.