torsdag 12 mars 2020

Midnattsropet försenad utgivning

Midnattsropet försenad utgivning

Uppdatering: Årets första nummer är nu postat till alla prenumeranter inom Sverige (26/3-20).
Tidningen finns också att läsa genom att klicka här.

Tidningen Midnattsropet har tyvärr försenats med sitt första nummer för i år men ska förhoppningsvis snart kunna tryckas och skickas ut till alla läsare.

Med tanke på det allvarliga läget i världen länkar vi här till ledaren för nr 1, 2020: Världen står i brand - Jesus kommer!