söndag 15 mars 2020

Påsksamlingar inställda

Påsksamlingar inställda

Med tanke på den svåra kris Sverige och stora delar av världen befinner sig i har vi efter överväganden beslutat att ställa in samlingarna under påskhelgen. Detta främst med tanke på flera av våra äldre och sjuka syskon. Vi bör ta den rådande pandemin på största allvar och göra vad vi kan för att förhindra spridning.

Påskens annonserade hålltider kan vi avsätta för bön på de olika platser vi befinner oss. Vi behöver bedja för våra nationer och vårt uppdrag i tiden. Igenom allt har Herren en framkomlig väg. Samtidigt erfar vi hur Jesu tillkommelse rycker allt närmare.
- Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra (1 Tess 5:2-6).