söndag 22 september 2019

tisdag 17 september 2019 kl 18:00 Tage Johansson

Tage Johansson talar. (Obs, dålig kvalité på inspelning)