söndag 1 september 2019

Orkanen David 1979

Orkanen David 1979

Året var 1979, den 31 augusti. Orkanen David låg en tid i Karibiska havet med riktning västerut. Men så plötsligt, så där nyckfull som en orkan kan vara, angav den riktning norrut rakt in mot Dominikanska republiken. Som en kategori 5, med vindar på 280 km/h drog den in över södra kusten med sitt öga över staden San Cristobal, bara 2,5 mil från huvudstaden, och åstadkom oerhörd och obeskrivlig förstörelse i hela landet. Hundratusentals hemlösa människor! Alla minns eller har hört berättelser om dess framfart, och att nämna orkanen David för dominikaner i vuxen ålder innebär att var och en har sin egen berättelse och erfarenhet.

Jag minns hur en syster här i vår gemenskap för nu många år sedan med stor inlevelse berättade för mig om sin och barnens utsatthet då David kom. Flodvatten drog fram i starka strömmar och hon flydde ut ur huset med sina två små barn. Strax efteråt fördes huset bort, med allt de ägde.
Hon lyckades finna en plats, en liten något upphöjd plats, där vattnet inte forsade fram och där kröp hon ihop på marken med sina barn tätt tätt intill sig i famnen.
Mitt i denna förfärliga situation ser hon ännu en flodådra öppna sig och inom några sekunder befinner de sig med strida strömmar av lera och vatten på sina båda sidor i hårda vindar och skyfall.
Hon ropade på Gud om hjälp, och överlevde med sina två barn!

Många var dock de som förolyckades i denna orkan som bedöms vara 1900-talets värsta här. Uppgifterna om döda varierar mellan 1 500 och  4 000 personer.

Nu 40 år senare erfar vi i dagarna efterdyningarna av orkanen Dorian som skrämde under flera dagar ute till havs. Riktningen var till att börja med huvudstaden Santo Domingo, men snart kunde vi via internet se hur Dorian vred av något österut och satte fart mot Puerto Rico istället, och vidare nu i skrivande stund Bahamas och Miami.
Regnen som följer i orkanens spår är nog så besvärliga även de, eftersom de ofta innebär översvämningar i redan mycket utsatta områden. Men det är med tacksamhet vi ser hur landet skonades den här gången.
Orkanperioden pågår mellan den 1 juni och 30 november. Varje år görs en beräkning och prognos av antalet stormar och orkaner som man förmodar kommer att slå till. Som ett genomsnitt använder man resultatet oväder åren 1981 – 2010, och det brukar hamna på tolv tropiska stormar, sex orkaner och tre kraftiga orkaner per år.

Men idag strålar solen från en klarblå himmel … och vi samlar en massa barn till sång, bibelberättelse och lite pysslande. Gud är god!

Karin Vidén

(Alla bilder kopierade från nätet.)