söndag 25 augusti 2019

Läkarmottagning i Palavé

Läkarmottagning i Palavé

Doktor Dory Diaz tar emot en patient


Magdalena Lucas 
Doktor Ulina Peña t h ger råd till en gravid kvinna.

Igår var det så åter dags för läkarmottagning här i missionen i Palavé. Möteslokalen var iordningställd som väntrum, och bakom en skärmvägg tog läkarna Dory Diaz och Ulina Peña emot de hjälpsökande. Vår unga vän Magdalena tog emot patienterna och letade fram deras journaler. Paulina och Esther hjälpte till med att ta fram rätt mediciner som läkarna ordinerade, och bistod läkarna på flera sätt. Många fick hjälp!

När det närmade sig mötesdags utomhus satte sig Berno med gitarren och genast började barnen som kommit tidigt för att vara med i kvällens väckelsemöte att sjunga, och fler och fler samlades.
När mörkret sedan hastigt föll var det dags för Dory att predika, och det gjorde hon levande och väckande, så att många grannar fick evangelium sig till del!
En fin dag som vi tackar Gud för!

Karin Vidén