måndag 10 december 2018

Välkommen till Bibeldagar 27-31/12

Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt."
Bibeldagar 27 – 31 december
Under mellandagarna inbjuder Maranataförsamlingen till Bibeldagar.
Mötestider
27/12: 18.00 Inledningsmöte
28 - 29/12: 12.00, 15.00 & 18.00 Bibelstudier
30/12: 11.00 Guds ords predikan, 15.00 Bibelstudium, 18.00 Väckelsemöte 
Bibeldagarna avslutas med nyårsvaka, Nyårsafton kl 22.00.

Adress: Bällstavägen 100, Bromma, info & anmälan: tel 08 – 98 56 83.