söndag 2 december 2018

söndag 2 december 2018 kl 11, Tage Johansson: Den sista tidens missionsstrategi

söndag 2 december 2018 kl 11, Tage Johansson: Den sista tidens missionsstrategi

Tage Johansson talar.
Ämne: Den sista tidens missionsstrategi
Guds förberedelse för tjänst.
Vi behöver förberedas för stora förändringar.
Gud kan använda yttre omständigheter för att få sitt folk dit han vill.