onsdag 19 september 2018

tisdag, 18 september 2018 kl 18, Berno Vidén: Församlingens främste fiende: Traditionen! Del 2