onsdag 29 augusti 2018

Bibel- & Lärjungaskola 20 okt - 4 nov

Bibel- & Lärjungaskola 20 okt - 4 nov

Guds ord är levande, skarpare
än något tveeggat svärd.

Varmt välkommen till Maranataförsamlingens
Bibel- & Lärjungaskola 20/10 - 4/11

Under två veckor och tre helger samlas vi för att studera Guds ord. Utmaningarna i den tid vi lever är många. Bibelordet ger vägledning och inspiration till den fortsatta uppgiften; att i ord och gärning förkunna evangelium om Jesus Kristus - till dess att han kommer!

Dagliga samlingar - Bibelstudier - Missions- & väckelsemöten - Evangelisation - Bönedagar
Hålltider publiceras i möteskalendern. För information och anmälan: Tel 08 98 56 83, epost info@maranata.se
Bibelskolan föregås av bönesamlingar 18 - 19/10 kl. 12, 15 & 18