fredag 30 mars 2018

Långfredagen, 30 mars 2018 kl 18, Väckelsemöte